Ontdekken,
durven,
doen.

We laten de leerlingen ervaren en zien dat ze uniek zijn met oneindig veel capaciteit en onbegrensde mogelijkheden. Bij Mamagaai zetten we die kwaliteiten in kracht. Deze kwaliteiten ontdekken ze niet alleen bij zichzelf maar ook bij de andere leerlingen uit de groep. Hierdoor ontstaat een creatief, speels en veilig klimaat. Ze ervaren hoe leuk en interessant het is om aandachtig naar elkaar te kijken en te luisteren. Daardoor is feedback geven en ontvangen niet eng, maar juist leuk. We starten altijd met een ‘Top’. Wat ging er goed? Gevolgd door een ‘Tip’. Wat kon er beter? Afgesloten met een laatste ‘Top.’ Er worden bij ons vriendschappen gesloten voor het leven!

 
tygo.jpg

Kringgesprekken

We werken met ‘check ins’. Hoe zit je erbij? Gaat het goed met je of heb je een baaldag? Wat wil je uit de les halen? Waar heb je zin in of waarin juist niet? Is er iets wat je graag wilt delen? Iets heel leuks of misschien is naars? Alles kan en mag er zijn. Ook doen we regelmatig aan een ‘check out’. Hoe heb je de les ervaren en hoe ga je naar huis? We willen dat Mamagaai een plek is waar de leerling zich thuis voelt. We maken tijd en hebben aandacht voor elkaar.

 

Werkwijze Mamagaai

 

De Speelleerklas

Dit is het begin van de opleiding aan onze Jeugdtheaterschool. Plezier beleven, angsten overwinnen en veiligheid in de groep staan centraal! Theater is een prachtig middel om met deze thema’s aan de gang te gaan. Ze maken kennis met alle facetten van theater, zang en dans.

Disciplines en blokken

Iedere les bestaat uit 2 uren en in iedere les worden één of twee verschillende disciplines aangeboden. Na ongeveer 6 tot 8 weken starten we weer met nieuwe disciplines. Zo’n periode noemen wij een ‘blok’. Er zijn 2 productiegerichte blokken.

Leerjaar 1 en leerjaar 2

Het gaat bij Mamagaai primair over de lessen die je bij ons volgt. Het eindresultaat is een gevolg daarvan en geen doel op zichzelf. Door het proces centraal te stellen komen we altijd tot een prachtig eindresultaat waar iedereen trots op is. 

Open kijkles

Twee keer per jaar krijgen de ouders een uitnodiging om te komen kijken naar de les om zo de ontwikkeling van hun kind te zien, te volgen en te ervaren.

 
Doodle3.png
 

Uitleg over disciplines onderbouw

 

DIsCIPLINES Speelleerklas

Bij de speelleerklassen tippen we alle disciplines aan. Het gaat allemaal zeer laagdrempelig en spelenderwijs. In de “Grote-Musical”, ‘Aladin', zullen zij een leuke rol spelen die aansluit bij hun leeftijd. Hele leuke en laagdrempelige rolletjes. Zang, dans en toneel staan centraal in dit “Grote-Musicalblok”.


Disciplines leerjaar 1

Bij leerjaar 1 gaan we pas echt serieus van start met de hieronder te lezen disciplines. Het tempo en het uitdiepen hiervan, ligt bij leerjaar 1 lager dan bij leerjaar 2.  In de "Grote-Musical", ‘Aladin’ zullen zij hele leuke en uitdagende rolletjes spelen. Zang, dans en toneel staan centraal in dit "Grote-Musical-blok".

Disciplines Leerjaar 2

Leerjaar 2 is een herhaling van leerjaar 1. Alles komt in een wat hoger tempo nog eens voorbij waarbij wij uitgebreider en dieper op de lesstof zullen ingaan. De leerlingen van leerjaar 2 raken steeds meer vertrouwd met de disciplines en kunnen deze krachtiger inzetten én hanteren. In de "Grote-Musical", ‘Aladin’ zal leerjaar 2 de uitdagende en moeilijke stukken spelen. Zang, dans en toneel staan centraal in dit "Grote-Musical-blok".

 
221_Labyrinth_221_webgebruik.jpg
 

Deze disciplines komen bij de gehele onderbouw aan bod

 

SPEL

• De 5W’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom;
• Emoties uitvergroten, leren kennen én doorvoelen;
• Improviseren, leren associëren en niet blokkeren;
• Je fysiek gebruiken om je rol meer vorm te geven;
• Dialogen leren en uitspelen;
• Individueel op het podium durven staan en je presenteren;
• Theatertermen eigen maken, bv. mise-en-scène, coulisse, vierde wand, tableau -vivant enz.;
• Schrijven van eigen stukjes (zang, dans, theater en muziek);
• Tekstinterpretatie.

 

ZANG

• De basistechniek van zang;
• Houding;
• Volume;
• Articulatie en intonatie;
• Adem;
• Stemklanken en stemkleuren;
• Concentreren en focussen.

De les is groepsgericht. Aan het einde van het blok nodigen we elke leerling uit een oefening en stukje van een lied alleen te zingen.

DANS

• Het fysieke bewustzijn ontwikkelen door middel van ballet,
jazz en moderne technieken;
• Spelenderwijs besef krijgen van ruimte, tijd en kracht;
• Leren samenwerken en ruimte geven aan elkaars ideeën;
• Danselementen begrijpen en zelf leren inzetten in het maken
van beweging;
• Vormgevingselementen leren inzetten: herhaling, contrast,
articulatie en frasering;
• Het ontwikkelen van het analytisch vermogen d.m.v. het
aanleren van choreografieën;
• Fysieke grenzen onderzoeken en risico’s durven nemen;
• Spelenderwijs leren improviseren in groepsverband.

Informatie

• 35 lessen van 2 uur (inclusief doorlopen en generales)
• Altijd twee proeflessen
• Instromen kan het hele seizoen
• Lesdagen: maandag, dinsdag of donderdag
• Kosten: €545,-
• Les locaties in Haarlem en Heemstede